ÇÖZÜM VE BARIŞ PLATFORMU, yeni katılımlarla 45 örgüte ulaştı.
Dayanışma, Mağusa İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Daü Akademik Personel Sendikası, Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Hava Trafik Kontrolerleri Sendikası, Halk Sanatları Vakfı, Mağusa Gençlik Merkezi, Feminist Atölye, Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Pir Sultan Abdal, Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği, POST Araştırma Enstitüsü, Gençlik Merkezi, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Mülteci Hakları Derneği, Kooperatif Görevlileri Sendikası, Akçay Kültür Sanat Derneği, Management Centre, Lefkoşa Folklor Derneği, The Center for Migration Identity and Rights Studies, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Yeşil Barış Hareketi, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, United Cyprus Platform, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği, Gümrük Çalışanları Sendikası, 11 Meşale Derneği, Kuir Kıbrıs, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası, Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Cyprus Academic Dialogue, Kıbrıs Havaları Derneği