akelKıbrıs’ta federal çözümü savunan örgütlerin kurduğu “Çözüm ve Barış Platformu”nu temsil eden bir heyet, siyasi partilere yönelik ziyaretleri çerçevesinde dün adanın güneyindeki Emekçi Halkın İlerici Partisi’ni (AKEL) ziyaret etti.

Çözüm ve Barış Platformu adına açılış konuşmasını yapan Mertkan Hamit, platformlarının çok kısa bir süre önce kurulmasına rağmen hali hazırda 45 örgütün dahil olduğunu belirtti ve ilk etapta kuzeyde başlattıkları siyasi parti ziyaretlerini dünden itibaren güneydeki çözüm yanlısı siyasi partilerle de görüşerek pekiştireceklerini aktardı.
Hamit, yoğunlaşan ve kritik bir sürece giren müzakerelerin başarıya ulaşmasında siyasi partilerin önemli bir role sahip olduğunu, güneyde de AKEL’in çözüm yanlısı siyasette önemli bir rolü olduğunu aktardı.

“Etik dışı tavırlara rağmen çözümü destekliyoruz”

Hamit’in ardından söz alan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve partisi DİSİ’nin kendilerine karşı olumsuz ve zaman zaman etik dışı tavırlarına rağmen, çözüm sürecine ve müzakerelere desteklerinin sürdüğünü söyleyerek sözlerine devam etti.

“Herhangi bir çözümü kabul etmeyiz”

Kiprianu, devam eden müzakere sürecinin sonucunda ortaya çıkacak olan çözüm taslağının üzerinde anlaşılmış parametrelere uyumlu olması gerektiğini, aksi takdirde herhangi bir çözümü kabul edecek noktada olmadıklarını da dile getirdi. Bu parametrelerin çözümün kalıcı ve zamana dayanıklı olması bakımından önemlidir diyen Kiprianu, özellikle garanti konusunda Türkiye’nin garantörlüğünün olmazla olmaz şeklinde dillendirilmemesi gerektiğini aktardı. Bunun yerine geçici bir süre yürürlükte kalacak bir garanti sistemini tartışmaya açık olduklarını söyleyen Kiprianu, toprak ve mülkiyet konularındaki anlaşmazlıkların da karşılıklı empatiyle çözülebileceğini dile getirdi.

“Müzakerelerin olumsuz sonuçlanmasından endişeleniyoruz”

Kiprianu, müzakere süreciyle ilgili hassasiyet gösterdikleri konu başlıklarını yorumladıktan sonra müzakerelerin olumsuz sonuçlanmasından endişe duyduklarını söyledi. Kiprianu, “Türkiye’den bazı siyasal güçlerin eğer bu çözüm çabası başarısız olursa, adanın kuzeyinin Türkiye tarafından ilhak edilmesi çabasına yönelik eğilimlerin geliştiği haberlerini alıyoruz. Biz bu çabanın başarıya ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle birbirimize yardım etmemiz gerekiyor.” dedi.

“Sürecin öneminin farkındayız”

Kiprianu’nun ardından tekrardan söz alan Hamit, müzakere sürecinin ne kadar önemli bir aşamada olduğunun farkında olduklarını ve bu nedenle ideolojik ayrılıkları bir kenara bırakarak Çözüm ve Barış Platformu’nu ortak paydada buluşarak kurduklarını belirtti.

“Açıklamalara dikkat etmekte fayda var”

Hamit, siyasilerin güneyde verdiği mesajların kuzeye de yansıdığına dikkati çekerek, böyle bir dönemde yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini ve Kıbrıslı Türkler’in 2004’ten kalma travmasını karşılıklı güven ortamını yaratarak aşabileceklerini söyledi.

“Demeçlerinizde daha dikkatli olun”

Hamit’in ardından söz alan Çözüm ve Barış Platformu temsilcisi Erbay Akansoy, özellikle Kiprianu ve AKEL cephesinden yapılan açıklamaların Kıbrıslı Türk sağı tarafından takip edildiğini ve çözüm güçlerinin aleyhine kullanılmaya çalışıldığını dile getirdi. “Detaylarla kavga etmek yerine ortak paydada buluşup çözüm sürecine maksimum katkıyı sağlamalıyız” diyen Akansoy, Kiprianu’yu verdiği demeçlerde daha dikkatli olması gerektiği şeklinde uyardı.

Kiprianu bu uyarıların ardından, Kıbrıslı Türkler’in bu endişelerini anladıklarını, önümüzdeki süreçte çözüm sürecine gerekli katkıyı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

 

http://www.havadiskibris.com/aciklamalariniza-dikkat-edin/?utm_source=Viber&utm_medium=Chat&utm_campaign=Private