Çözüm ve Barış Platformu kuruluşunu açıkladığı tarihten itibaren belirli ilkeler ışığında Kıbrıs’ta federal bir Kıbrıs’ın oluşturulması için çeşitli eylemlilikler gerçekleştirmektedir. Gelinen noktada alınan Enosis Plebisitinin Orta Dereceli Okullarda anılmasına yönelik Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi kararının çözüm sürecine olumsuz etki yarattığı açıktır. Çözüm ve Barış Platformu olarak iki toplumluluk ilkesine zarar veren ve neo-faşist bir partinin önerisinin Kıbrıslı Rum Temsilciler Meclisi gündemine gelmesinin kaygı verici olduğuna inanıyoruz.

Son liderler toplantısında olumsuz havadan dolayı sürecin  yara aldığı bir gerçektir. Karşılıklı olarak yapılan açıklamaların “suçlama oyununa” dönmesinin tehlikeli olduğunu ve bu gibi tavırların 11 Şubat 2014 tarihli mutakabat metni ile çelişki içerisinde olduğunu yeniden vurgulamak isteriz. Çözüm ve Barış Platformu olarak Federal Kıbrıs nihai sonucuna ulaşılana kadar çözüm çabalarının devam etmesi gerektiğini, çözümsüzlüğün kabul edilebilir bir alternatif olmadığını vurgularken, aşağıdaki noktalarda çağrımızı yenileriz :

  1. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlikleri arasında güven bunalımı yaşandığı açıktır. Bununla birlikte bu güven bunalımının toplumlara da yansımaya başladığı görülmektedir. Meselenin siyasi olduğu kadar psikolojik ve tarihsel bir mesele de olduğu ortadadır. Bu bakımdan  iki liderin daha önce ürettikleri kararların  hayata  geçmesi hem liderlerin kendi aralarındaki hem de toplumlar düzeyinde yaşanmaya başlanan güven bunalımının aşılmasına yardımcı olacaktır. Bu yüzden daha önce alınan Güven Yaratıcı Önlemlerin tümünün gerçekleştirilmesi için gereken yapılmalıdır. Kısa sürede gerçekleşecek yeni Güven Yaratıcı Önlemler üzerine çalışmalar yapılarak müzakere süreci güçlendirilmelidir.
  1. Kıbrıslı Türk liderliği ve Kıbrıslı Rum liderliği hiçbir gecikme yaşanmadan müzakerelere devam etmeli, erken zamanda İki Toplumlu İki Bölgeli Federal bir devletin kurulmasına yönelik geriye kalan son konuların kapatılmasına yönelik çaba ortaya koymalıdır. 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama bunu gerektirmektedir.

ÇÖZÜM VE BARIŞ PLATFORMU, BİRLEŞİK KIBRIS PARTİSİ, CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ, TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ