Çözüm ve Barış Platformu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, iki lider ve toplum arasında güvenin geliştirilmesi için yardımcı olma çağrısında bulundu. Platform imzalı mektup, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e iletilmek üzere, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye teslim edildi. Platformdan bir heyetin bugün ara bölgede Eide ile yaptığı görüşmede, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar de hazır bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e hitaben yazılan mektupta, bugün Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerde yaşanan duraksamanın, federal çözüme yönelik kararlı adımların atılmasında liderlerdeki cesaret ve iradenin önemini gösterdiği kaydedildi.  bm ziyaretiMevcut sorunun aşılması için Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum lider ile iki toplumun desteklenmesi gerektiği belirtilen mektupta, “Tüm Kıbrıslıların, geleceği rehin alan geçmişin gölgesinden kendilerini kurtarmaları için cesaretlendirilmeleri gerekiyor” denildi. Müzakerelerdeki olumsuz durumun “karşılıklı güvensizliğin sonucu” olduğu kaydedilen mektupta, “Geriye kalan en zor ve hassas konulara çözüm bulmak ancak, güven artırıcı önlemeler aracılığıyla güven ortamı yaratmakla mümkün olabilir” ifadesi yer aldı. Mektupta, BM’nin, yakın zamanda taraflar arasında halihazırda üzerinde anlaşmaya varılmış güven arttırıcı önlemlerle yenilerinin hayata geçirilmesine yardımda bulunulmasının hayati bir unsur olduğu kaydedildi.

Mektubu aşağıda okuyabilirsiniz:

2 March 2017

His Excellency Antonio Guterres

Secretary-General

United Nations

United Nations Plaza

New York NY 10017

USA

Excellency:

Unfortunately, we are living through a period of increased tension throughout the world. The unending conflicts especially in the Middle East and the Eastern Mediterranean demonstrate that mankind is yet to take lessons from the past. Having taken office at such a time of tragedy and suffering, your success will be vital for the future of humanity.
Although as the people of Cyprus, we are lucky not to be caught up in a circle of fire like most of our neighbours, we have been unable to heal for half a century now, a festering wound in this island. Despite invaluable support from the UN and numerous attempts, the leaders of the two communities in Cyprus have not been able to solve this chronic problem.
The recent setback in the negotiations has demonstrated once again, the importance of courage and will on the part of the two leaders to take unwavering steps for a federal solution that will be acceptable to all the communities in Cyprus.
As the Solution and Peace Platform, made up of 55 civil society organisations, we deem crucial the UN Good Offices Mission in Cyprus and the continuation of the process.
The two leaders, as well as the two communities should be supported in overcoming the recent crisis of confidence. All Cypriots should be encouraged to free themselves of the ghosts of the past, which are keeping the future hostage. The process should be assisted so it gains momentum again towards a federal solution.
To this end, we firmly believe that the current unfortunate developments in the negotiations process are mainly a result of the mutual lack of confidence and trust in the two sides. The solution of the remaining most difficult and delicate issues depends on the creation of a meaningful climate of trust through the implementation of Confidence Building Measures. It will be of critical importance for the UN to facilitate in the coming weeks and months, the implementation of the already agreed, as well as new, Confidence Building Measures.
The UN’s continued close interest and support to the process is essential and will light the way for our Platform as well as all the people in Cyprus, who have tirelessly been working for years for solution and peace on the island.
We wish you all the success in your new endeavour. Please rest assured that as the Solution and Peace Platform, we will continue to support the leaders in their efforts and to work towards developing peaceful relations between the two communities.