ÇÖZÜM VE BARIŞ PLATFORMU

ÇÖZÜM VE BARIŞ PLATFORMU, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde buluşan demokratik kitle örgütlerinden oluşur.

1. İki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı, tek uluslararası kimliği olan birleşik federal Kıbrıs için mücadele etmek

2. Her iki lideri de barışın sağlanabilmesi için cesaretlendirmek ve çözüm yönünde atılacak adımları desteklemek

3. Kıbrıs’ın kuzeyinde çözüm ve barış mücadelesi veren tüm örgütleri ve kişileri biraraya getirmek

4. Yukarıda vurguladığımız federal ilkeleri içeren olası bir referandum sürecinde her iki toplumdan da çözüm güçleriyle birlikte ve koordineli çalışıp anlaşmanın onaylanmasını sağlamak

5.Çözüm süreci ve sonrasının toplumun geniş kitleleri tarafından sahiplenilmesine yönelik farkındalık yaratmak ve Federal Kıbrıs’ın vatandaşlarının Birleşik Kıbrıs’ta barış içinde bir arada yaşam kültürünü pekiştirme ve sürekli kılma için ortak mücadele etmek


Örgütler

 1. Dayanışma
 2. Mağusa İnisiyatifi
 3. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB)
 4. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO)
 5. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş)
 6. Belediye Emekçileri Sendikası (BES)
 7. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)
 8. Daü Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN)
 9. Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği
 10. Halk Sanatları Vakfı (HASDER)
 11. Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM)
 12. Feminist Atölye (FEMA)
 13. Biyologlar Derneği
 14. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen)
 15. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
 16. Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (Göç-Taş)
 17. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)
 18. Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB)
 19. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB)
 20. Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
 21. Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği
 22. POST Araştırma Enstitüsü
 23. Gençlik Merkezi
 24. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş)
 25. Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)
 26. Mülteci Hakları Derneği
 27. Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen)
 28. Akçay Kültür Sanat Derneği (Ak-Der)
 29. Management Centre
 30. Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der)
 31. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO)
 32. Yeşil Barış Hareketi
 33. Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER)
 34. United Cyprus Platform
 35. Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği
 36. Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen)
 37. 11 Meşale Derneği
 38. Kuir Kıbrıs
 39. Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 40. DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN)
 41. Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği
 42. Cyprus Academic Dialogue
 43. Kıbrıs Havaları Derneği
 44. Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD)
 45. Ziya Rızkı Vakfı
 46. Özgür Kadın Akademisi
 47. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)
 48. Barış Derneği
 49. Lefke Turizm Derneği
 50. Mağusa Kültür Derneği
 51. Toplumsal Cinsiyet Platformu
 52. Ticaret Odası
 53. Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)
 54. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
 55. Halkın Partisi (HP)
 56. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
 57. Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)